Tipy

Pilotní projekt Skupina 015-016

Od ledna 2015 bude probíhat kurz, který nabídne celoroční program pro všechny zájemce o skupinovou terapii. Zahrnuje prvky Gestalt terapie, práce s tělem, hlasem, relaxačními a jinými technikami. Určen je široké veřejnosti a probíhá pod garancí Instepu. Více v pozvánce a úvodní informaci.