Konference Gestalt psychoterapie 2014 a Instep

Lektorský tým Instepu se ve dnech 17.-19. října 2014 aktivně účastnil 4. České a 2. Česko-Slovenské konference Gestalt psychoterapie.

Jsme velmi potěšení, že společně s námi tu byli i mnozí studenti čtvrtého a pátého běhu a že jednou z přednášejícíh byla naše absolventka Jana Koutná Kostínková. Podobné akce podle nás posilují vazbu na náš mateřský jazyk a tříbí naše myšlení.
Příklad odjinud: v odkazu naleznete rozhovor s Antoniem Damasiem, předním americkým neurovědcem na téma Vynořující se Self.