Doporučená literatura

Studentům i zájemcům o náš výcvik nabízíme dvě komentované rešerše pramenů v českém jazyce.
Výběr textů koresponduje s koncepcí našeho výcviku, takže lze říci, že je i doporučujeme k četbě.
Každopádně nás potěší, pokud si přečtete už jen rešerše samotné, tedy
náš výběr monografií v češtině – Rešerše INSTEP 018, dále Výběrovou rešerši (aneb co čtou našich studenti) a naše „best of“  Časopis Psychoterapie 2007-2017.