Kdo jsme

 

INSTEP vznikl v roce 2003 a od té doby se stále vyvíjí.

Zpočátku jsme se zaměřovali výhradně na odborný výcvik ve skupinové Gestalt terapii. Později nás začalo zajímat, jak se prolínají a sbližují různé psychoterapeutické školy. Také jsme rozvíjeli myšlenku, že psychoterapii lze účelně aplikovat i mimo ordinace – v jiných oborech i v sociálním kontextu.

Všechny tyto vlivy nás dovedly k integrativnímu směru psychoterapie s tím, že Gestalt zůstává naším mateřským jazykem. Naše aktivity – výcvik,výzkum a sociální projekty aj.- lze stručně shrnout pod pojem integrativní Gestalt.

INSTEP je otevřený dialogu a inovacím. V českém prostředí se hlásí k širší definici psychoterapie jako nezávislého oboru a podporuje činnost České asociace pro psychoterapii. Také je řádným členem Evropské asociace pro integrativní psychoterapii.

16.října 2018                                                                                                                                   Martin Jára, ředitel Instep