Semináře Instep Akademie 2024

Instep Akademie 2024

AKADEMIE PRO TERAPEUTY V ROZLETU

Vážení a milí, nabízíme vám další soubor seminářů pro potěšení a ku vzdělávání.
Letos je také na Vaše přání více seminářů online

Organizační informace:
Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz, 607 959 849

Místo: není – li uvedeno jinak, tak Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6 – Břevnov. INDEPT
Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)
Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1200kč, pro ostatní zájemce 1500kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.
Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.
Počet účastníků minimálně 15. V případě menšího počtu účastníků, bývá seminář zrušen
Přihlášky:
1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na http://instepweb.cz/, http://gestalt-stream.cz/
2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
5. Storno poplatky
• Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
• Odhlášení v týdnu, kdy se seminář koná, je nutno zaplatit celou částku.
Přejeme Vám radost z poznání a ze setkávání

Mindfulness – Nina Schautová PhD. – Online
5. 4. 2024, 9 – 16 h, cena 1200Kč/1500 Kč

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Vyzkoušíme si různé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti a jejich možné využití pro různé typy klientů v terapii (indikace a kontraindikace). Budeme všímavě prozkoumávat zákoutí našeho bytí s klientem a jak můžeme svou přítomností s klientem napomáhat či naopak překážet změně. Také se dotkneme toho, jak mindfulness využít pro sebepéči nás terapeutů a jak ji zařadit do našeho nabitého programu.
Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.
Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

Psychoterapie z pohledu klientů: co jim pomáhá a s čím bývají nespokojeni. PhDr. Zbyněk Vybíral , Ph.D.
29. 5. 2024 – cena 1200Kč, /1500kč, 9 – 16h

Mnoho klientů buď ukončuje psychologickou léčbu předčasně nebo vyjadřují nespokojenost s jejím vedením. Něco se ve výcvicích (a nejen tam) zanedbává? Na workshopu zazní řada poznatků získaných na základě rozsáhlé meta-analýzy současné výzkumné literatury – a také poznatků získaných z rozhovorů, ze sociálních sítí a dalších zdrojů. Prezentovány budou nejméně dvě kazuistiky a několik desítek fragmentárních perspektiv klientů. Ve workshopu jsou účastníky vedeni k diskusi o nepříjemných (nechtěných) situacích v psychoterapii a o nežádoucích následcích psychoterapie. Na dané téma zazní i ucelená přednáška. Cílem je prohloubit respekt k očekáváním a potřebám klientů a zamyšlení nad nespokojenostmi a zklamáními. Předběžná osnova: 1 Perspektiva spokojeného klienta. 2 Perspektivy nespokojených klientů. 3 Perspektiva zneužitého klienta. 4 Nechtěné situace, k nimž dochází v terapii. Nežádoucí vedlejší účinky. 5 Které kroky psychoterapeuta jsou riskantní a chybné; které jsou naopak žádoucí a z pohledu klienta vítané. Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. učí na Katedře psychologie FSS MU. Je autorem řady knih, v roce 1990 založil časopis Konfrontace, později přejmenovaný na Psychoterapie. Absolvoval psychodynamický výcvik typu SUR, základní část výcviku v transakční analýze, byl lektorem výcviku (v IPIPAPPu) a v současnosti se věnuje výzkumu nežádoucích dopadů psychologické léčby a pomoci. Lektor se věnuje již řadu let studiu a výzkumu v oblasti negativních dopadů psychoterapie.

Poruchy příjmu potravy , PhDr. Jan Kulhánek, 5. 6. 2024, 9 – 16 h, cena1200Kč/1500 Kč, Online

Příčiny, metody, odkud vítr vane. Co mohu a nemohu nabídnout jako psychoterapeut. Multidisciplinární spolupráce. Postupy při léčbě.

Jan Kulhánek – jsem klinický psycholog a psychoterapeut, supervizor a lektor s dlouholetou praxí v oboru, Nabízím psychoterapii jako léčbu duševních poruch i formu seberozvoje, psychologické poradenství a psychodiagnostiku pro děti, dospívající i dospělé.

Improvizující terapeut – Tomáš Andrášik , Bára Krčmářová
19. 6. 2024, 9 – 17h – cena 1200/1500kč

Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.
Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.
Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.
Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

Metafora při práci s rodiči a s dětmi – Alžběta Michalová – živě
10. 9. – 13 -18 h, cena 1000Kč/1300Kč

Využití metafory při práci s rodičovskou skupinou nabízí odlehčení, které
téma rodičovství určitě uvítá. V první části setkání se účastníci seznámí s audiovizuální
terapeutickou pohádkou pro rodiče Střípek naděje a s konceptem
strukturované rodičovské skupiny inspirované jejím metaforickým poselstvím se zaměřením na sebe podporu v rodičovství.
V druhé části se zaměříme na psaní metaforických příběhů a jejich funkci při terapeutické práci s dětmi.

Alžběta Michalová, psycholog, psychoterapeut, pracuje v oblasti poradenství, psychoterapie, diagnostiky a zaměřuje se na terapeutickou péči o děti/adolescenty a skupinovou terapii, je lektorkou v INSTEP a INDEPT, je členkou ČAP.

Rodinná Gestaltterapie PhDr. Jan Knop – živě, 24. 10. 2024, cena 1200kč / 1500 Kč, 9 -16h

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému. Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

Sny v Gestalt terapii – Martin Jára – Online
5. 11. 2024 – 9 – 16 hod, cena 1200/1500kč

Seminář se zaměřuje na metody práce se sny, které se tradičně a dnes používají v gestalt terapii. Na programu jsou drobná cvičení, přednáška s diskusí i ukázky. Společným jmenovatelem pak je zážitek a zážitkové učení. Účastníci jsou tedy zváni spolu se svými sny… A jistě i se svými otázkami a příklady s praxe.
Určeno pro psychoterapeuty ve výcviku a všechny kolegy, kteří chtějí získat základní orientaci v tématu.
Vede Martin Jára, gestalt terapeut, učitel a supervizor, www.martinjara.cz

Sny naživo – Martin Jára – prezenční dvoudenní seminář
7. – 8. 11. 24, čtvrtek 10 – 17 a pátek 9 – 13 hod, cena 2500/2800kč

Seminář nabídne prostor pro hlubší pochopení možností, jak pozvat sny do terapeutické praxe. Podíváme se na sny z perspektivy jedince, vztahu i teorie pole. Prozkoumáme specifika snové práce v individuálním a skupinovém settingu. Posdílíme své zkušenosti z praxe, ale hlavně využijeme zážitky, které se stanou přímo na semináři – samozřejmě s reflexí a ukotvením v teorii. Dvoudenní formát nám pak umožní prozkoumat sny, které přijdou v noci z prvního dne na druhý…
Vede Martin Jára, gestalt terapeut, učitel a supervizor, www.martinjara.cz

Trauma a traumatická krize – Online – PhDr. Yvonna Lucká
2. 12. 24 – 9 – 16hcena 1200/1500 Kč

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Připravujeme ještě tento seminář:

• A soubor čtyřhodinových přednášek – Kristýna Drozdová – Neurovědy pro Psychoterapeuty – Online

Jakmile budou termíny dáme vědět

>>> PŘIHLAŠUJTE SE ZDE <<<