Náš tým

 

Vedení INSTEPu, které rozhoduje ve strategických otázkách, zajišťují Alena Halamová, Jiří Drahota a Martin Jára.

Výkonným ředitelem INSTEPu je Martin Jára.

Kmenový tým INSTEPU, který řeší koncepční otázky a stabilně vede výcvik, tvoří Alena Halamová, Jiří Drahota, Martin Jára a Václav Schmidt.

Supervizorkou  kmenového týmu / výcviku byla Marie Henková († 2021).
S vděčností na ni vzpomínáme.

Odbornou garantkou pro oblast zdravotnictví je Marie Pečená.

Lektorský tým je otevřený a vytváří se ad hoc podle potřeb INSTEPu a možnostmi kolegů – externistů.
V procesní části výcviku u nás pracovali /pracují kolegové František Kučera, Elen Křivková, Nina Grossmannová, Alžběta Michalová, Nina Schautová, Lucie Kašová, Jan Zwettler a Tomáš Komárek.

Teoretickou část výcviku obohacovali / obohacují svými znalostmi Stanislava Dudová, Jan Roubal a hosté.

Supervizní semináře a skupiny u nás vedli / vedou Ludmila Boková, Elena Křivková, Martin Hajný, Jiří Libra, Daniel Krejcar, Milan Stiburek, Jan Roubal, Stáňa Dudová.

Pro účely cvičné individuální terapie doporučujeme kolegy ze spolupracujících organizací, tj. Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Výcvik integrace v psychoterapii, Gestalt Studia a také všechny individuální členy České asociace pro psychoterapii.

Zájemcům o (nepovinnou) individuální výcvikovou supervizi doporučujeme Michala Chytrého a Milana Stiburka.