Skupina PBSP terapie

S chutí dál předáváme pozvánku na skupinu Pesso Boyden psychomotorické terapie (PBSP), kterou otevírají naši kolegové Mgr. Pavla Perglová a MgA. Martin Heřman Frys, od 1. března v Praze.

pspb_1 pspb_2
Kdo: Mgr. Pavla Perglová a MgA. Martin Heřman Frys
Od kdy do kdy: od 1. března do 28. června 2017 (celkem 18 skupin)
Jak často: středy 17:30 až 19:45 (1x týdně 2 hodiny a 15 min)
Kde: Železná 18, Praha 1
Pro kolik lidí: skupina maximálně 10-ti lidí (muži, ženy od 25 výše)
Za kolik: 400 Kč za jedno setkání

O metodě PBSP: Naše přítomnost je ovlivněna naší minulostí. Většina terapií je založená na
rozumové analýze. Náš rozum např. pochopí : „Aha, to že se mi nedaří v partnerství je mimo jiné
ovlivněno rozvodem mých rodičů, když mi bylo pět let.“ PBSP se nespokojuje pouze s tímto
zvědoměním a nabízí životní změnu na tělové a emoční úrovni. Dává na symbolické úrovni
možnost zažít tady a teď takový prožitek, který jsme potřebovali zažít tehdy a tam. Ukazuje se, že
tato „nová vzpomínka“ se ukládá do našeho mozku, jako bychom ji reálně prožili.

Jak: Skupiny budou obsahovat 1) teorii, 2) cvičení zaměřené na tělové prožívání emočních potřeb
3) práci ve strukturách (terapeutický formát PBSP). — Ve skupině zdůrazňujeme bezpečí
a respekt k jedinečnosti potřeb každého. Práce nepodporuje skupinovou dynamiku ve smyslu
konfliktů, dávání zpětných vazeb a rad. Na začátku skupiny má každý prostor pro sdílení svých
aktuálních záležitostí, stejně tak na závěr každého setkání.

Skupina je určena pro ty kteří:

  • jsou zvědaví se o sobě dozvědět více, a to i formou experimentu a zážitku
  • hledají v životě více radosti, smyslu a chtějí se dále rozvíjet
  • pociťují obtíže ve vztazích
  • překonávají psychosomatické obtíže, strach nebo smutek
  • se vyrovnávají s náročnými situacemi z minulosti, které se jim vracejí
  • sami pomáhají druhým a hledají prostor jak se zaměřit i na své vlastní potřeby
  • chtějí poznat PBSP způsob práce

Zařazení do skupiny předchází setkání s jedním z terapeutů.

Pokud máte zájem, obraťte se prosím na jednoho z nás.

MgA. Martin Heřman Frys 731 317 655 terapiefrys@gmail.com

Mgr. Pavla Perglová 728 820 191 p.perglova@seznam.cz