Náš tým

 

Vedení INSTEPu, které rozhoduje ve strategických otázkách, zajišťují Alena Halamová, Jiří Drahota a Martin Jára.

Výkonným ředitelem INSTEPu je Martin Jára.

Kmenový tým INSTEPU, který řeší koncepční otázky a stabilně vede výcvik, tvoří Alena Halamová, Jiří Drahota, Martin Jára a Václav Schmidt.

Supervizorkou  kmenového týmu / výcviku je Marie Henková.
Odbornou garantkou pro oblast zdravotnictví je Marie Pečená.

Lektorský tým je otevřený a vytváří se ad hoc podle potřeb INSTEPu a možnostmi kolegů – externistů.
V procesní části výcviku u nás pracovali /pracují kolegové Elen Křivková, Nina Grossmannová, Alžběta Michalová
a František Kučera.

Teoretickou část výcviku obohacovali / obohacují svými znalostmi Stanislava Dudová, Jan Roubal a hosté.
Supervizní semináře a skupiny u nás vedli / vedou Ludmila Boková, Elena Křivková, Martin Hajný, Jiří Libra, Daniel Krejcar, Milan Stiburek.

Pro účely cvičné individuální terapie doporučujeme kolegy ze spolupracujících organizací, tj. Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Výcvik integrace v psychoterapii, Gestalt Studia a také všechny individuální členy České asociace pro psychoterapii.

Zájemcům o individuální výcvikovou supervizi doporučujeme Michala Chytrého a Milana Stiburka.