Studenti a absolventi

 

INSTEP má své studenty a také (od roku 2009) i absolventy.

Sekce Informace pro studenty shrnuje základní organizační informace. .

V sekci Seznam absolventů jména (eventuálně kontakty) terapeutů a terapeutek, kteří absolvovali náš výcvik.

Sekce Doporučená literatura obsahuje informační zdroje pro naše studenty, adepty výcviku i jiné zájemce
o integrativní psychoterapii.

A v sekci Etická pravidla najdete zásady naší profesní etiky i postup pro stížnosti.