Etická pravidla

 

Etické a profesní standardy Instep přejímá od České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a od Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), jmenovitě pak od Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP).

Tyto standardy pak doporučuje i svým studentům pro jejich praxi.

Pokud má student výhrady a stížnosti vůči vedení či organizaci výcviku, může je uplatnit podle stanovené procedury.