Instep je na evropské úrovni

Na sklonku května 2015 přijalo valné shromáždění Evropské asociace pro integrativní psychoterapii INSTEP za svého řádného člena. Bereme to jako potvrzení kvality našeho výcviku i jako výzvu k mezinárodní spolupráci, mj. na poli vzdělávání v psychoterapii.