Tipy

Instep je na evropské úrovni

Na sklonku května 2015 přijalo valné shromáždění Evropské asociace pro integrativní psychoterapii INSTEP za svého řádného člena. Bereme to jako potvrzení kvality našeho výcviku i jako výzvu k mezinárodní spolupráci, mj. na poli vzdělávání v psychoterapii.

Seminář Rizika a tabu pomáhající profese

Pomáhající profese je smysluplná, ale i riziková. Někdy si pastí, kolem nichž při pomáhání druhým dennodenně chodíme, nejsme plně vědomi… Seminář Rizika a tabu pomáhající profese, který Instep pořádá ve spolupráci s Gestalt Stream 12.května 2015, se věnuje prevenci potíží, do nichž se při pomáhání druhým lze dostat. Více v pozvánce.

Pilotní projekt Skupina 015-016

Od ledna 2015 bude probíhat kurz, který nabídne celoroční program pro všechny zájemce o skupinovou terapii. Zahrnuje prvky Gestalt terapie, práce s tělem, hlasem, relaxačními a jinými technikami. Určen je široké veřejnosti a probíhá pod garancí Instepu. Více v pozvánce a úvodní informaci.