Semináře Instep Academy 2020

I v dalším roce vám opět nabízíme volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí tohoto formuláře. Přečtěte si také organizační info (viz níže).

Vážení a milí,
semináře Instep Akademie jsou s ohledem na opatření do konce června zrušeny.
Budeme hledat s kolegy nové termíny o kterých vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení a přízeň!

_2020_titulOrganizační informace

Místo: Není-li uvedeno jinak, pak Centrum Alivio, Badeniho 1, Praha 6, nedaleko metra Hradčanská.

www.aliviocentrum.cz

Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1000kč, pro ostatní zájemce 1200kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

Přihlášky:

 1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na gestalt-stream.cz
 2. Zaznamenejte si do diáře, na které semináře jste se přihlásili.
 3. Vždy měsíc před seminářem se Vám ozvu s informacemi o platbě a místě.
 4. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.
 5. Storno poplatky:
 • Po uplynutí termínu splatnosti v případě odhlášení je nutno zaplatit polovinu částky.
 • Odhlášení v týdnu , kdy je  seminář je nutno zaplatit celou částku

 

Otázky a nejasnosti:

Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

Nabídka akcí:

 

Psychoterapeutický managment

Martin Jára ~ 18. 2. cena 1000/1200 Kč, od 9 do 16 h

Psychoterapeutická praxe nepřináší jen lovení perel ze dna duše, ale také řadu úplně pozemských situací. Jejich řešení přitom může průběh psychoterapie významně ovlivnit…

Jak prezentovat svoje služby? Jaký prostor zvolit a jak jej uspořádat? Kolik minut má trvat sezení? Jak stanovit cenu? Co nezapomenout říct na prvním sezení? A co na posledním? Co všechno patří do terapeutického kontraktu? A co do dokumentace?

Seminář, který je určen zejména začínajícím terapeutům (ale i zvědavým praktikům), poskytne tipy pro řízení psychoterapeutické praxe. Účastníci si zažijí přednášku, cvičení a nácviky a   také společnou diskusi.

Martin Jára je Gestalt terapeut, zakládající člen IVGT a INSTEP, lektor psychoterapie
www.martinjara.cz

Úvod do Pesso Boyden Systém Psychomotor

Petr Odstrčil – 11. 3.  cena 1000/1200 Kč, od 9 do 16h

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo.  PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené konflikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.

Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání

Hana Fifková – 21. 4. cena 1000kč / 1200 Kč, od 9 do 16 h

Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.

Terapie hrou / Ceremonie a rituály

Alžběta Michalová ~ Jirka Drahota 29. 4. cena 1000 Kč / 1200 Kč od 9 do 16 h

Terapie hrou

Workshop se zabývá specifiky terapeutické práce s dětmi acadolescenty v Gestalt modalitě. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti v uvědomování a vyjadřování jejich potřeb. Hlavním nástrojem je dialogický vztah při činnosti, která je dětem nejpřirozenější — hra. Využívá pískoviště (tzv. Sand Tray), malování, modelování, vyprávění příběhů i běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím nebo mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové

a verbálně obtížně přístupné. Účastníci se seznámí s principy terapie hrou, základy práce s pískovištěm a vyzkouší si roli dětského Gestalt terapeuta.

Alžběta Michalová je Gestalt terapeutka z IVGT, které dlouhodobě pracují s dětmi. Společně s Felicií Caroll pořádají postgraduální výcvik v dětské psychoterapii. www.deti-psychoterapie.czwww.detsky-psycholog.cz

Ceremonie a rituály

Ceremonie v komunitách a skupinách. Ceremonie jako paměťové stopy. Ceremonie jako práce s     polem, atmosférou. Ceremonie jako diagnostika pole. Ceremonie jako intervence do sociálního prostoru. Negativní ceremonie. Jak lze ceremonie strukturovat a vytvářet. Teoretické inspirace od Marcea Eliadeho, evolučních biologů, skupinových psychoanalytiků. A pár kazuistik. Rád se s    Vámi podělím o své myšlenky a zkušenosti.

Jiří Drahota je Gestalt terapeut, trenér a supervizor, lektor psychoterapie v IVGT a v Instep a SUR

Úvod do Biosyntesy

PhDr. Barbora Janečková – 6. 5. cena 1000kč /1200 Kč, 9 – 16 h

Biosyntetická psychoterapie je celostní přístup v somatické psychoterapii, který pracuje s propojováním a vzájemným zrcadlením psychických a tělesných pocitů a funkci. Opírá se o embryologii a neurovědy. Tyto poznatky propojuje do komplexní formy terapeutické pomoci. Během dne budou ve workshopu nabídnuty základní pohledy na člověka a malé bezpečné postupy, které používáme pro otevření spolupráce s klienty. Tyto techniky vedou k propojení cítění, myšlení a akce.

Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka Českého Institutu Biosyntézy.

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Michaela Viktorinová, Kristýna Drozdová – 26. 6. 2020 ~ od 9–16 h cena 1000 Kč / 1200 Kč

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami.

Mgr.  Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví,MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava

Spiritualita a Psychoterapie, Hagioterapie

Prokop Remeš – 26.5., cena 1000/1200 Kč

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v běžné psychoterapeutické a pastorační praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s „fyziologií“ lidské náboženskosti a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie. Seminář byl nabízen dosud pod názvem Práce s náboženskostí člověka.

Co se na semináři dozvíte

 • Specifikace náboženskosti jako vrozené determinanty lidské psychiky
 • Existencialita  (smrt, hodnoty, smysl, vina) jako prožitková oblast lidské spirituality
 • Seznámení s technikami a základní povahou meditace
 • Sebezkušenostní ukázky terapeutické práce s biblickými příběhy
 • Seznámení s ontogenezí lidské spirituality a náboženskosti
 • Sekty a nová náboženská hnutí u nás

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako výcvikový lektor komunity SUR – KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.

Manuál Skupinové terapie 1 a 2

Martin Jára ~ od 9 do 17, 15. 9. a 22.9. cena 2200/2500 Kč

Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá… Dvoudílný seminář pojedná témata jako vznik skupiny a skupinová pravidla, zahájení skupiny, autorita vedoucího, skupinová dynamika, vývoj skupiny, řešení krizí, ukončení skupiny a skupinové rituály aj. Účastníci získají jednak teoretické znalosti a jednak praktické zkušenosti (při nácviku modelových situací).

S ohledem na dobrý (skupinový) tvar i kontinuitu je třeba se zúčastnit obou seminářů.

Systemická rodinná terapie

Zdeněk Macek  30. 9. od 9–16 hod, cena 1000 kč/1200 Kč

Co znamenají v praxi tři základní principy systemického přístupu?

 1. Rodinný systém je jiný než jednotlivci, kteří ho tvoří.
 2. Zdroje jsou důležitější než deficity.
 3. Dva pohledy jsou lepší než jeden.

Hraní rolí, etudy z rodinného života, povídání o rodinách a jejich terapeutech…

Zdeněk Macek – Psychoterapeut, lektor, supervizor. Anima-terapie jako vedoucí týmu rodinné terapie.

Právo pro psychoterapeuty

JUDr. Miroslav Špecián a JUDr Alena Hájková 7. 10., cena 1000/1200 Kč

Seminář, který posílí terapeuty v kompetencích, které se málokdy učí, ale terapeutická praxe je vždy vyžaduje. Dva zkušení právníci s citovým vztahem ke gestaltu, logoterapii a terapeutům obecně vás pozvou na cestu po křižovatkách, na kterých se potkávají paragrafy, terapeuti a jejich klienti.

Hlavní zastávky na této cestě:

Vztah s klientem a jeho rodinou, kontrakt s klientem – jak, o čem a s kým, informovaný souhlas. Mlčenlivost – kdo, o čem a vůči komu, oznamovací povinnosti, terapeut jako svědek. Odpovědnost terapeuta a „risk management“. Občanskoprávní a trochu i trestněprávní přehled.

Miroslav Špecián i Alena Hájková jsou advokáti

Mindfulness

Nina Schautová – 14. 10.  –  9 – 16h, cena 1000kč/1200 Kč

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.

Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

Rodinná Gestaltterapie

Jan Knop ~ 21. 10.  cena 1000kč / 1200 Kč

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.

Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

Trauma a traumatická krize

Yvonna Lucká ~ 3. 11. cena 1000/1200 Kč

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Existenciální psychoterapie aneb zamyšlení nad filosofickými východisky psychoterapie

Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

Václav Schmidt ~ 25. 11., 9 – 16 h Cena 1000 /1200 Kč

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

GESTALT Theatre Therapy

DIEGO MARIN CENA: 3600 KČ 27. – 29. listopadu 2020

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu
Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy
Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
Formulář na přihlášení: https://forms.gle/YRs3dnZFzdBQjvQX9

Supervizní víkend

Stáňa Dudová a Jirka Drahota ~ prosinec 2020 ~ 1 500 kč Termín bude upřesněn

11 hodin intenzivní supervizní nakládačky pro ty, kteří potřebují dohnat supervizní hodiny v IVGT a Instepu nebo pro ty, kteří se chtějí potěšit a udivit rozmanitostí příběhů klientů.

V pátek od 18 do 21. V sobotu od 9 do 18.

Stáňa Dudová je Gestalt terapeutka, např. na Psychosomatické klinice, lektorka psychoterapie, např. V institutu Gestalt Studia, supervizorka.

http://www.gestaltstudia.cz/judr-phdr-stanislava-dudova

Jiří Drahota viz výše

Sny naživo

Martin Jára ~ 8. 12. Cena 1000/1200kč

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.

Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

Martin Jára viz výše