Pozvánka na sebezkušenostní seminář Cesta hrdiny

17. – 20. 7. 2023      – sebezkušenostní seminář Cesta hrdiny
Cesta hrdiny je seminář zaměřený na rozvoj osobnosti a prohloubení sebepoznání. Využívá principy a motivy ze světa mytologie a pracuje s archetypy hrdiny a hrdinské cesty. Využívá psychoterapeutických způsobů pro získávání a zpracování zážitku.
Cesta hrdiny je inspirovaná sérií imaginací a cvičení, které vytvořil Paul Rebillot s odkazem na práci Josepha Campbella.
V bezpečném prostředí a pod vedením psychoterapeutů máte možnost si vyzkoušet, jak prožijete různé fáze hrdinské cesty, jako jsou: volba a rozhodnost, překonávání překážek, setkání s mocí a autoritou, intimita, vlastní stín a další. Celá „hrdinská cesta,“ jak se odvíjí na semináři, pak účastníkům pomáhá porozumět lépe vlastnímu životnímu příběhu, zdrojům vlastní síly a sebepodpory, ale také položit (a zodpovídat) si otázky, týkající se smyslu vlastního života a jak jej dále směřovat.
Hrdinský příběh na tomto kurzu procházíme skrze sérii řízených imaginací, doplněných o zpracování pomocí psychodramatu, tvorby, dialogu, práce ve skupině a dalších psychoterapeutických nástrojů.
Workshop je vhodný pro lidi všech věkových skupin a profesí, kteří chtějí prohloubit svou sebereflexi, sebezkušenost, prozkoumat své reakce v neobvyklých situacích, nebo se dotknout hloubky a podstaty vlastního života v tomto jeho období.
lektoři:   Mgr. Alena Vávrová  – Gestalt terapeutka, lektorka psychoterapeutických výcviků, ředitelka INDEPTu
a Mgr. Jan Vávra – Gestalt terapeut, lektor rodičovských skupin, ředitel Gordon institut ČR/SK a projektu Rodičovská posilovna
časy: 1.  den 10:00 – 18:00, 2.-3. den 9:00 – 18:00, 4. den 9:00 – 14:00
rozsah semináře:  27 hodin (á 60 minut)
cena:  5.600 Kč

Přihlášky zde.