Semináře Instep Academy 2019

I v roce 2019 vám opět nabízíme volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí tohoto formuláře. Přečtěte si také organizační info (viz níže).

úvodní strana 2019Organizační informace

Místo: Není-li uvedeno jinak, pak Centrum Alivio, Badeniho 1, Praha 6, nedaleko metra Hradčanská. www.aliviocentrum.cz

Čas: Od 9 do 16 hodin (7 výukových hodin)

Cena: pro studenty výcviků INSTEP, IVGT, SUR 1000 Kč, pro ostatní zájemce 1200 Kč. Cena semináře je také uvedena u anotace.

Číslo účtu: 3391371389/0800, fakturu rádi vystavíme na požádání.

Počet účastníků minimálně 12, maximálně 25.

Přihlášky:

  1. Přihlaste se prosím v rezervačním formuláři na gestalt-stream.cz
  2. Přihláška se stává platnou po zaplacení celkové částky
  3. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, prosím dejte včas vědět, abychom mohli oslovit náhradníky.

Otázky a nejasnosti:

Technické a administrativní s Katkou Drahotovou: katerina.dd@seznam.cz

Odborné s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz

www.jirkadrahota.cz   www.katkadrahotova.cz

Nabídka akcí:

Psychoterapeutický managment

Martin Jára ~ 19. 2. cena 1000/1200 Kč

Psychoterapeutická praxe nepřináší jen lovení perel ze dna duše, ale také řadu úplně pozemských situací. Jejich řešení přitom může průběh psychoterapie významně ovlivnit…

Jak prezentovat svoje služby? Jaký prostor zvolit a jak jej uspořádat? Kolik minut má trvat sezení? Jak stanovit cenu? Co nezapomenout říct na prvním sezení? A co na posledním? Co všechno patří do terapeutického kontraktu? A  co do dokumentace?

Seminář, který je určen zejména začínajícím terapeutům (ale i zvědavým praktikům), poskytne tipy pro řízení psychoterapeutické praxe. Účastníci si zažijí přednášku, cvičení a nácviky a   také společnou diskusi.

Martin Jára je Gestalt terapeut, zakládající člen IVGT a  INSTEP, lektor psychoterapie
www.martinjara.cz

Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor

Petr Odstrčil – 7. 3. cena 1000/1200 Kč

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo.  PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené konflikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.

Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

Terapie hrou / Ceremonie a  rituály – JIŽ OBSAZENO!

Alžběta Michalová ~ Jirka Drahota 25. 4. cena 1000 / 1200 Kč

Terapie hrou

Workshop se zabývá specifiky terapeutické práce s  dětmi acadolescenty v  Gestalt modalitě. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti v uvědomování a vyjadřování jejich potřeb. Hlavním nástrojem je dialogický vztah při činnosti, která je dětem nejpřirozenější — hra. Využívá pískoviště (tzv. Sand Tray), malování, modelování, vyprávění příběhů i  běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím nebo mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a  verbálně obtížně přístupné.

Účastníci se seznámí s principy terapie hrou, základy práce s pískovištěm a vyzkouší si roli dětského Gestalt terapeuta.

Alžběta Michalová je Gestalt terapeutka z  IVGT, které dlouhodobě pracují s dětmi. Společně s Felicií Caroll pořádají postgraduální výcvik v  dětské psychoterapii.
www.deti-psychoterapie.cz a  www.detsky-psycholog.cz

Ceremonie a rituály

Ceremonie v komunitách a  skupinách. Ceremonie jako paměťové stopy. Ceremonie jako práce s     polem, atmosférou. Ceremonie jako diagnostika pole. Ceremonie jako intervence do sociálního prostoru. Negativní ceremonie. Jak lze ceremonie strukturovat a vytvářet. Teoretické inspirace od Marcea Eliadeho, evolučních biologů, skupinových psychoanalytiků. A  pár kazuistik. Rád se s    Vámi podělím o své myšlenky a zkušenosti.

Jiří Drahota je Gestalt terapeut, trenér a  supervizor, lektor psychoterapie v  IVGT a  v Instepu, SURU.

Mindfulness

Nina Schautová – 30. 4.  –  9 – 16h, cena 1000 Kč / 1200 Kč

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.

Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Michaela Viktorinová, Kristýna Drozdová ~ 7. 5.  ~ od 9 – 16 hod, cena 1000 / 1200 Kč

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s  ohledem na neuroanatomické a neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s  jednotlivými mozkovými strukturami, jejich funkcemi a postupně přejít k  vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními poruchami.

Mgr.  Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví,MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava

Systemická rodinná terapie

Zdeněk Macek 29. 5. od 9 – 16 hod, cena 1000 Kč / 1200 Kč

Co znamenají v praxi tři základní principy systemického přístupu?

  1. Rodinný systém je jiný než jednotlivci, kteří ho tvoří.
  2. Zdroje jsou důležitější než deficity.
  3. Dva pohledy jsou lepší než jeden.

Hraní rolí, etudy z rodinného života, povídání o rodinách a jejich terapeutech…

Zdeněk Macek Psychoterapeut, lektor a supervizor v institutu GI, vedoucí týmu rodinné terapie v Anima-terapie, z.ú

Bodyterapie

RNDr. Květa Palusková – 25. 6.  cena 1000 / 1200 Kč

RNDr. Květa Palusková – nar. 1943, vystudovala přírodní vědy na universitách v Praze a v Hamburku. Při studiu přírodních věd se seznámila s pracemi W. Reicha a to ji posléze přivedlo k psychoterapii. Absolvovala výcvik v biodynamické psychologii a psychoterapii a je držitelem německé státní zkoušky, umožňující vykonávat psychoterapii jako „heilpraktiker“. V letech 1993 až 2005 se věnovala individuální i skupinové terapii v Hamburku, od roku 2005 rovněž v Praze. Od roku 2003 působí rovněž jako výcviková lektorka ve výcvicích biodynamické psychoterapie v České Republice a jako lektorka dalších kurzů z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo a poruch příjmu potravy.

Manuál Skupinové terapie 1 – JIŽ OBSAZENO!

Martin Jára ~ 10. 9. a 22.10 cena 2000 / 2400 Kč

Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá… Dvoudílný seminář pojedná témata jako vznik skupiny a skupinová pravidla, zahájení skupiny, autorita vedoucího, skupinová dynamika, vývoj skupiny, řešení krizí, ukončení skupiny a skupinové rituály aj. Účastníci získají jednak teoretické znalosti a jednak praktické zkušenosti (při nácviku modelových situací).
S ohledem na dobrý (skupinový) tvar i kontinuitu je třeba se zúčastnit obou seminářů.

Psychosomatika

Majka Pečená ~  3. 10. 9 – 17h, cena 1000 / 1200 Kč

Seminář Vás je seznámení s psychosomatickými koncepcemi a postup práce při odhalování bio-psycho-sociálních souvislostí a hledání příčin, které jsou spouštěčem zdravotních potíží.

Marie Pečená je učitelka terapie v dynamických, integrativních a Gestalt terapeutických školách. Je také přední postavou české hypnoterapie. Věnuje se koučinku a  profesním tréninkům  v           komerčním prostoru.

Manuál Skupinové terapie 2 – JIŽ OBSAZENO!

Martin Jára ~ 10. 9. a 22.10 cena 2000 / 2400 Kč

Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá… Dvoudílný seminář pojedná témata jako vznik skupiny a skupinová pravid

la, zahájení skupiny, autorita vedoucího, skupinová dynamika, vývoj skupiny, řešení krizí, ukončení skupiny a skupinové rituály aj. Účastníci získají jednak teoretické znalosti a jednak praktické zkušenosti (při nácviku modelových situací). S ohledem na dobrý (skupinový) tvar i kontinuitu je třeba se zúčastnit obou seminářů.

Trauma a traumatická krize – JIŽ OBSAZENO!

Yvonna Lucká ~ 4. 11. cena 1000 / 1200 Kč

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a  myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Rodinná Gestalt terapie

Jan Knop ~ 27. 11.  cena 1000 / 1200 Kč

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.

Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v  Liberci.

Existenciální psychoterapie aneb zamyšlení nad filosofickými východisky psychoterapie

Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

Václav Schmidt ~ 26. 11.,  9 – 16 h Cena 1000 /1200 Kč

„Má-li existovat nějaká cesta k  lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v  jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i  ostatní profesionálové v  pomáhání  — vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s  nalezením „vysvětlitelného strachu z  něčeho“ a  zkoumáme dále, dostaneme se často k  úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a  růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o  adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s  přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k  těmto tématům vztáhnout v  rovině teoretické i  praktické, profesní.

GESTALT Theatre Therapy

Diego Mario 8. 11 – 10. 11. Brno, Cena: 3600 Kč

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z      přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v      individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v   neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Místo: Brno (bude upřesněno na podzim 2019) Přihlášky a informace: na webu

Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy

Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.

Pro jistotu odkazy zde: Web: https://www.gestalt-theatre.cz/workshop-gtt

Formulář na přihlášení https://goo.gl/forms/Oc0WgwAphFmI4uMK2

Supervizní víkend

Stáňa Dudová a Jirka Drahota ~ 6. – 7. 12. ~ 1 500 kč

11 hodin intenzivní supervizní nakládačky pro ty, kteří potřebují dohnat supervizní hodiny v IVGT a Instepu nebo pro ty, kteří se chtějí potěšit a udivit rozmanitostí příběhů klientů.

V  pátek od 18 do 21. V sobotu od 9 do 18.

Stáňa Dudová je Gestalt terapeutka, např. na Psychosomatické klinice, lektorka psychoterapie, např. V institutu Gestalt Studia, supervizorka.
http://www.gestaltstudia.cz/judr-phdr-stanislava-dudova

Jiří Drahota viz výše

Sny naživo

Martin Jára~ 10. 12. Cena 1000/1200kč

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.

Účastníci semináře získají: přehled o  možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v  Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

Martin Jára viz výše