Současná integrativní psychoterapie

Srdečně zveme na 2. mezinárodní konferenci Současná integrativní psychoterapie, kterou pořádá Skálův institut Praha. Konference se  uskuteční ve dnech 22. – 23. 6. 2016 v Emauzském klášteře, Praha 2, Vyšehradská 49/320.

prague

Předkonferenční celodenní workshop Hanny Levenson

ze Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii dne 21. 6. 2016 – TLDP- Časově limitovaná dynamická psychoterapie (překlad zajištěn, součástí kurzovného je její kniha „Krátká dynamická psychoterapie“ v češtině) – Praha 2, Apolinářská 4a

 

Odborným garantem konference je MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Žádáme o akreditaci ČLS a AKP

 

Předběžný program:

22. 6. 2016 – středa

 

8:00 – 9:00

 • promítání ukázek z integrativního výcviku ve SI, občerstvení

9:00 – 10:00

 • zahájení
 • Hanna Levenson, PhD.: Současná integrativní psychoterapie

10:00 – 10:30

 • přestávka, podepisování knihy H. Levenson

10:30 – 12:00

 • PhDr. Zbyněk Vybíral: Pochybnosti nad integrací
 • Karel Nešpor, CSc.: Pozitivní emoce, integrativní psychoterapie a léčba návykových nemocí

14:00 – 15:30

 • Miroslav Sekot: Dynamická psychoterapie z pohledu medicíny založené na důkazu
 • Fialová, Markéta, PhDr. Magdalena Frouzová: Mezinárodní konference SEPI Dublin 2016
 • Alena Procházková- Večeřová: Využití prvků práce s tělem v integrativní psychoterapii

16:00 – 18:00

 • et Mgr. Anna Hoffmannová: Dlouhodobý pobyt v zahraničí a partnerské vztahy

18:00 – Společenský program: Setkání jednotlivých výcvikových komunit SI v restauračních zařízeních v blízkosti místa konference.

 

23. 6. 2016 – čtvrtek

 

9:00 – 11:00

 • Jan Roubal: Jak je možné se učit integraci v psychoterapii
 • Radkin Honzák: Placebo – omyly a mýty
 • Magdalena Frouzová: Integrace, globalizace a hranice v současném světě – jde psychoterapie s dobou?

11 – 11.30 – Přestávka, Prohlídka posterů s přítomností autorů

11:30 – 13:00

15:00 – 16:30

17:00 – 18:30

18:30 Zakončení konference

 

Více informací a přihlášky: II. International conference on integrative psychotherapy_ 2. announcement

Zájem o účast zasílejte spolu s vyplněným registračním formulářem a potvrzením o zaplacení předkonferenčního workshopu a/nebo konference na účet č. 19-1497540217/0100 na email: skaluvinstitut@seznam.cz

SI