Seberozvojinak otevírá novou skupinu

Srdečně zveme! Skupina je určena pro klienty ve věku od 25 do 35 let, kteří aktuálně hledají pomoc při řešení osobních,  životních problémů, prožívají nespokojenost ve vztazích, chtějí pracovat na svém osobním rozvoji.

Nabízíme integrativní přístup se zaměřením na práci s emocemi, tělem, prožitky,  vnímáním sebe a druhých. Skupina je po dobu trvání uzavřená.

Doba trvání skupiny:  12.9. –  14.11. ( tj.10 týdnů )

Termín a čas:  úterý, 11:30– 14:00 hod.

Adresa: opatství Emauzy, Vyšehradská 49/ 320, Praha 2, 3.patro

Maximální počet klientů ve skupině: 10

Cena: 3 600,- Kč na celé období, platba předem

V případě zájmu  vám pošleme podrobnější informace a s klientem si domluvíme osobní setkání.

Kontakt na nás:

K.Křížková –  603892568katjakrizkova@gmail.com

H.Řepová – 774196184rephana@gmail.com

Informace o nás:

Kateřina Krížková –  psychoterapeutka v Psychoterapeutickem centru LAVKA , zaměření integrativni Gestalt.  Vystudovala psychologii na univerzite George Mason v 1992.  Je TCK, žila v Africe, Asii, Americe,od roku 1992 žije v Praze.

Mgr. Hana Řepová-  Pracovala mnoho let jako terapeutka v terapeutických komunitách pro závislé ( TK Sananim, TK Magdaléna), s lidmi bez domova ( Naděje o.s.,), mladistvými ( VÚM Klíčov), se seniory ( DPS ).

V současné době má soukromou psychoterapeutickou praxi MANA v Praze, Emauzské opatství. V rámci sdružení Loutky v nemocnici pracuje s nemocnými dětmi a jejich rodiči přímo v nemocnici v pozici arteterapeuta.

( více www.repova.cz)
unnamed