Pozvánka na skupinovou terapii v Praze

Odražte svou loďku od břehu a vydejte se s námi do proudu skupinové terapie. Od dubna 2017 otevíráme novou terapeutickou skupinu v Terapeutickém centru Mařákova, Praha 6. 1x týdně v pondělí od 17.30

Skupinu vnímáme jako místo lidského setkávání, které poskytuje prostor pro uvědomování si vlastního fungování ve vztazích, svých silných stránek i zakoušení nových forem fungování.

Bohatství skupiny vidíme v tom, že přináší reakce ostatních členů  a pod vedením terapeutů podporuje důvěru ve vlastní vztahové schopnosti a dovednosti.

Skupina dává šanci zažít si často neuvědomované vzorce chování, umožňuje ocenit a zachovat, co shledáte jako užitečné a postupně odložit, co je již nepotřebné a může překážet spokojenému a naplněnému životu.

Budeme se na vás těšit:

PhDr. Dagmar Doubková                   Mgr. Petr Pašek

Další informace můžete nalézt na stránkách skupiny:

http://skupinova-terapie-praha.webnode.cz/

Nebo na telefonu 724856057, nebo 775304588