Seberozvojová terapeutická skupina v Praze

Od ledna 2018 otevírají PhDr. Dagmar Doubková a Mgr. Pavel Jurníček novou terapeutickou skupinu v Terapeutickém centru Mařákova, Praha 6.

Seberozvojová terapeutická skupina

Skupina je jedinečný prostor, ve kterém je možné společně objevovat, kdo jsme a jak fungujeme ve vztazích s druhými lidmi. Porozumět svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování. Učit se mluvit o věcech, které prožíváme. Vzájemně si naslouchat a podpořit se na společné cestě k vlastnímu růstu.

Pro koho je skupina vhodná?

Skupina je určená pro všechny, kteří se na vztahové rovině setkávají s různými obtížemi, které jim komplikují fungování v osobních vztazích nebo různých skupinách v životě.
Základní informace:

Kdy:

Každé pondělí od 17.30 – 19.00h
Jednou za 3 měsíce v sobotu celý den (6h)
Začínáme: pondělí 8. ledna 2018
Skupina poběží od ledna do letních prázdnin uzavřenou formou (v průběhu nepřicházejí noví členové). Po letních prázdninách bude pokračovat.

Kde:

Terapeutické centrum Mařákova
Mařákova 4 – Praha 6 (přímo u metra Hradčanská)

Cena:

Sobotní setkání – 6h – 1600Kč
Pondělní setkání – 1,5h – 400Kč

Velikost skupiny:

6-10 lidí + 2 terapeuti

PhDr. Dagmar Doubková a Mgr. Pavel Jurníček

Další informace i možnost projevit svůj zájem o skupinu je možné na stránkách www.skupinova-terapie-praha.webnode.cz. Nebo na telefonu 724856057 a 777 606 124