Kurz „Motivačních rozhovorů“

Rádi bychom Vás pozvali na kurz Motivačních rozhovorů, který vedou kolegové Tomáš Málek a Veronika Baranová. Je určen všem zájemcům o práci s motivací svých klientů v různých fázích procesu změny.

Kurz je certifikován u MPSV pod číslem A2017/0776-SP/PC

Přístup „Motivačních rozhovorů“ klade důraz na spolupráci klienta a pracovníka, pomáhá klientovi nalézat důvody ke změně uvnitř sebe samého a způsoby jak jí dosáhnout a to vše s hlubokým respektem k autonomii klienta a jeho zodpovědnosti za vlastní život.

Motivační rozhovory se ukazují užitečné zejména při řešení závislostí různého druhu, ale také při zvládání fyzických zdravotních stavů, nebo řešení domácího násilí, rizikového sexuálního chování, zvládání poruch příjmu potravy, změně životosprávy, v probační službě a v práci s mladistvými.

Tento přístup funguje výborně u jednotlivců, kteří mají rozporuplnou motivaci nebo jsou nepřipraveni na změnu. Motivační rozhovor jim může pomoci projít emocionálními fázemi nezbytnými k nalezení své motivace a udržet ji během realizace nezbytných kroků v procesu změny.

Rozsah kurzu je 40 hodin, které jsou rozloženy do tří víkendových setkání (sobota-neděle), mezi kterými je dostatečný odstup pro postupné procvičování dovedností ve své praxi. Kurz probíhá v malé skupině účastníků se dvěma lektory. V kurzu se pracuje se sebe-zkušeností, teorií, s nácviky a kazuistikami z praxe. Součástí je i prostor pro supervizní práci.

Termíny setkání v roce 2018: 24.2. – 25.2., 24.3. – 25.3., 21.4 – 22.4.

Místo konání: Praha

Více informací naleznete na www.motivacnirozhovory.com

V případě dotazů a pro přihlášení nás kontaktujte na psychoterapiebaranová@gmail.com

Těší se na Vás lektoři kurzu PhDr. Tomáš Málek a Bc. Veronika Baranová