Konference EAIP Praha 2018

S potěšením vás zveme na konferenci Evropské asociace integrativní psychoterapie (EAIP), která se koná ve dnech 12.-14. října 2018 v Praze. Více na www.eaip2018.cz.

Klíčovými tématy konference s názvem „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy“ jsou psychoterapeutické kompetence a výzkum v integrativní psychoterapii.

Konferenčním jazykem je angličtina.

Výzva k aktivní účasti:

Rádi bychom vás pozvali také k aktivní účasti na konferenci EAIP.

Hlavními tématy konference EAIP jsou kompetence a výzkum v psychoterapeutické integraci. Vítáme ale i další příspěvky, které budou reflektovat témata týkající se teorie, praxe a vzdělávání v oblasti psychoterapeutické integrace.

Více informací o formátech aktivního vystoupení najdete na webu konference.

Přihlašte svoji přednášku či workshop:

Program:

Jsme velmi rádi, že zvané přednášky přednesou přední evropští psychoterapeuti a výzkumníci:  Renate Geunzinge (NL), Bernhard Strauss (DE) and Tomáš Řiháček(CZ).

Kromě zvaných přednášek vás čeká rozmanitost konferenčních příspěvků: přednášky, workshopy ve dvou různých délkách a krátká sdělení.

Sledujte nás na našich FB stránkách, kde budeme zveřejňovat aktuální informace o programu.

Těšíme se na vás v říjnu v Praze!

Web EAIP konference

Facebook EAIP konference