Konference: Jak zažít a přežít skupinu

Srdečně zveme na konferenci pořádanou skupinovou sekcí ČSPAP pod názvem „Jak zažít a přežít skupinu“. Bude obsahovat přednášky, zážitkové malé a velké skupiny, diskusní a supervizní skupiny.