Integrativní psychoterapie: cesta pokroku

Hvězda vědecké psychoterapie a jeden z nejcitovanějších odborníků John C. Norcross, americký psycholog, poskytl Českému rozhlasu rozhovor o integrativní terapii

„Máme zhruba 500 psychoterapeutických směrů, a každý klient potřebuje něco jiného,“ vysvětlil psycholog.

Právě metoda psychoterapeutické integrace se pokouší nastavit, doslova „ušít na míru“ terapii tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám klienta. „Postupujeme podobně jako lékaři komplexní medicíny, ti také neordinují všem stejný lék.“ 

Jak takové šití terapie na míru vypadá? „Naše metaanalýzy ukazují, že nejlépe pochopíme, jak pracovat s pacientem v okamžiku, kdy se ho jednoduše zeptáme na preference, zjistíme stádium změny, i to, jak je otevřen terapii jako takové.“ 

„Musíme vědět, jaké jsou pacientovy terapeutické cíle, kultura a také jestli má nějaké duchovní nebo náboženské předsevzetí,“ upozornil Norcross.

Více na webu Českého rozhlasu.