Konference: Identita české psychoterapie

28. – 30. září 2016 se v Praze uskuteční již 4. konference ČAP. Hlavními přednášejícími jsou evropské terapeutické kapacity – Alfred Pritz, John Norcross nebo František Koukolík. Více informací na webu ČAP.

 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

  • Alfred Pritz
  • John Norcross
  • František Koukolík a další…

Klikni zde: Předběžný program

HLAVNÍ TÉMATA

  • Psychoterapie v evropském kontextu
  • Psychoterapie v různosti směrů a teorii
  • Psychoterapie ve světle výzkumu a neurověd

Klikni zde: Ideový záměr konference

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • Místo konání
  • Konferenční poplatky
  • Registrace na konferenci

Klikni zde: Kompletní informace

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové,

je mi ctí vás jménem organizačního výboru pozvat na celkově čtvrtou, první vícedenní odbornou konferenci ČAP.
Zvolili jsme téma Identita české psychoterapie, protože vnímáme velké rozdíly mezi bohatou a rozmanitou psychoterapeutickou praxí a zatím nejasným obrazem naší profese ve veřejném prostoru.
Osobně jsem velmi potěšen, že pozvání na konferenci přijali Alfred Pritz, spoluzakladatel EAP a John Norcross, spoluautor knihy Psychoterapeutické systémy.

Těším se, že konference bude přínosná odborně i lidsky…

– Zdeněk Macek, předseda ČAP

 

Vážení kolegové,

Touto konferencí pokračujeme ve své misi – přátelským způsobem mapovat, definovat a ohraničovat území české psychoterapie.
Chceme se podpořit ve společné cestě k odpovědné, vzdělané, kompetentní a kolegiálně podporující se psychoterapii pohledem do zrcadla evropského kontextu, neurověd, výzkumu a práva. A podívat se také na odraz psychoterapie pohledem veřejného prostoru a těch, s nimiž sdílíme péči o lidské bytí (teologie, medicína, filozofie aj.).

Mohl by to být dobrý čas…

– Jirka Drahota, předseda konferenčního výboru